CORODUR® 200 K

CORODUR® 200 K on korkeaseosteisen täytelanka. Austeniittinen hitsiaine on korroosionkestävä, muokkauslujittuva, antimagneettinen, kuumuuden ja lämpöshokin kestävä 850 °C:een saakka. Suuresta venymästä (40 %) johtuen, lisäaine sopii vanhojen ja uusien kovapinnoitusten välikerroksiin. Lisäaineella voidaan myös liitoshitsata vaikeasti hitsattavat teräkset. Venymästä ja sitkeydestä johtuen voidaan hyödyntää iskukuormitetuissa osissa.

Kovuus: 180 - 200 HB, muokkauslujittuminen 400 HB

Halkaisijat: 1,6 - 2,8 mm

Käyttökohteita:murskainleuat (karkea murskaus), rullat, kiskot, hakkurit, kovahitsin bufferikerrokset

Pyydä tarjous