Työkaluterästen hitsaus

Työkaluterästen korjaushitsaus

Työkaluteräkset ovat ryhmä teräksiä, josta löytyy monia vaihtoehtoja työkalujen, muottien, painimien jne. valmistukseen. Näille teräksille ovat ominaista sekä suuri lujuus että kovuus.
Koska valmis työkalu on kallis edeltäneiden koneistusten ja lämpökäsittelyn takia, on usein järkevää korjata vioittunut tai kulunut työkalu hitsaamalla. Työkaluteräkset voidaan luokitella käyttötarkoituksen mukaan, kuten vanhoissa SFS 9xx standardeissa tai
sen korvanneessa SFS-EN ISO 4957 standardissa; seostamattomat kylmätyöteräkset, seostetut kylmätyöteräkset, seostetut kuumatyöteräkset sekä pikateräkset. Kaikkia edellämainittuja teräksiä voidaan myös korjaushitsata, kun tunnetaan riittävästi perusteita.

Muottien ja työkalujen korjaushitsaus tulisi koostua seuraavista vaiheista:
1. Hitsattavan perusaineen tunnistus
2. Lisäaineen valinta
3. Railon valmistus
4. Esilämmitys
5. Hitsaus
6. Jälkilämpökäsittely

Lisätietoa ja työkaluterästen hitsauslisäaineista ja hitsausvoista tiedostosta.