Impomet Oy

Svetsmaterial i över 40 år

Impomet Oy är 1974 grundat, finsk expert, försäljgnings- importföretag.

Vi är specialiserad på teknisk handel, slitstarka lösningar och totala leveranser inom industrin. Vi har över 20 partners och levererar svetsmedel för reparation- och påsvetsning samt produktionssvetsning, samt svetsade och sintrade slitplattor, invändigt svetsade rör, kompositer, teknisk keramik, keramiska rör / krökar, polyuretan produkter samt tekniska kemikalier. Vi erbjuder även total egagemang och belägningar med slitstarka produkter med decennier av erfarenhet. Till Impomet Oy hör även Impoinvest Oy.


Partners: