Impomet Oy

SVETS BRA ÖVER 40 ÅR

Impomet Oy är 1974 grundat, finsk expert, försäljgnings- importföretag.

Vi är specialiserad på teknisk handel, slitstarka lösningar och totala leveranser inom industrin. Vi har över 20 partners och levererar svetsmedel för reparation- och påsvetsning samt produktionssvetsning, samt svetsade och sintrade compound pansarplattor, kompositer, teknisk keramik, fodrade rör, polyuretan produkter samt tekniska kemikalier. Vi erbjuder även total egagemang och belägningar med slitstarka produkter med decennier av erfarenhet. Till Impomet Oy hör även Impoinvest Oy.


Partners: