Ratkaisut teollisuuden kunnossapidolle

Tarjoamme yli 40 vuoden kokemuksella tuotteita ja ratkaisuja vaativiin teollisuuden käyttökohteisiin, joissa tarvitaan suojaa korroosiota, kulutusta tai melua vastaan. Valikoimamme kattaa eri tuotteita ja menetelmiä (hitsaus, pinnoitus), joista valitaan yhdessä asiakkaan kanssa oikea menetelmä ja tuote käyttökohteen vaatimusten ja kustannustehokkuus huomioiden. 

Oikein pinnoitus menetelmien ja tuotteiden valinta edesauttaa asiakasta ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävän liiketoiminnan ylläpitoa. Laiterunkoja ja linjastoja voidaan oikeiden tuotteiden ja menetelmien avulla käyttää uudelleen useita kertoja sen sijaan, että hankittaisiin tilalle kokonaan uusi osa, tämä tuo kustannussäästöjä ja pienentää ympäristövaikutuksia. 

Tuotteita ja menetelmiä kehitetään jatkuvasti päämiestemme kanssa, jotta saavutetaan paras mahdollinen laatu ja kustannustehokkuus asiakkaalle.

Kaivosteollisuuden kunnossapito

Yleisimmin käytetyt tuotteet ja tuoteryhmämme kaivosteollisuuteen ovat:

Corodur kovatäytelangat, Hitsatut Panssarilevyt, Vuoratut teräsputket ja Polyuretaanilevyt ja muut kulutuksen kestävät tuotteet

Käyttökohteita murskaus, seulonta, jauhatus, rikastusprossiin ja materiaalin käsittelyyn: 

 • staattorit ja roottorit
 • akselit ja rullat
 • kaivospumput ja pumppupesät
 • säiliöt, syklonit ja kennot 
 • siirtoputket, käyrät, kourut
 • seulat
 • kauhat
 • pesurit
 • murskainten kulutusosat
 • siilojen kulutuslevyt
 • liukupinnat
 • kolakuljettimet
 • ruuvikuljettimet

Terästeollisuuden kunnossapito

Yleisimmin käytetyt tuotteet ja tuoteryhmämme terästeollisuuteen ovat:

Panssarilevyt, Tekniset keraamit, Kovahitsaukset ja Vuoratut teräsputket

Käyttökohteita mm.:

 • pölynpoisto 
 • säilöt, syklonit
 • jauhinrullat
 • kuljettimet

Betoni- ja sementtiteollisuuden kunnossapito

Yleisimmin käytetyt tuotteet ja tuoteryhmämme betoniteollisuuteen ovat:

Polyuretaanilevyt ja tuotteet, Panssarilevyt, Corodur kovatäytelangat, Vuoratut putket 

Käyttökohteita mm.:

 • säilöt, syklonit
 • korjaushitsaus, kovapinnoitus
 • liukupinnat
 • siirtoputket ja sukat
 • sekoittimenosat ja pohjalevyt

Voimalaitosten kunnossapito

Yleisimmin käytetyt tuotteet ja tuoteryhmämme terästeollisuuteen ovat:

Panssarilevyt, Tekniset keraamit, Kovahitsaukset ja Vuoratut putket

Käyttökohteita mm.:

 • kova- ja korjaushitsaus
 • pölynpoisto ja siirtoputket 
 • säilöt, syklonit
 • jauhinrullat
 • hakkurinterät ja murskaimet
 • törmäyslevyt ja liukupinnat
 • turbiinien korjaus- ja liitoshitsaus

Elintarviteollisuuden kunnossapito

 • Weicon tekniset kemikaalit - NSF-hyväksytyt tuotteet
 • Ruostumattoman teräksen peittausaineet ja koneet

Varustamot ja laivanrakennus

 • Weicon tekniset kemikaalit - IMPA ja ISSA -hyväksytyt tuotteet
 • Ruostumattoman teräksen peittausaineet ja koneet
 • Hitsauslisäaineet

Murskaus ja kierrätys

 • Roottorin kulutuspalat ja roottorin terien kovahitsaus
 • Vastaterien kovahitsaus
 • Korjaushitsaus