Seostamattomien ja niukkaseoksisten terästen hitsaus

Teräksiä, joissa ei hiilen, mangaanin ja piin lisäksi ole muita lisäaineita, kutsutaan seostamattomiksi tai hiiliteräksiksi. Lisäksi näissä teräksissä on vaihtelevia määriä epäpuhtauksia kuten rikkiä, fosforia ja typpeä. Seostamattomissa teräksissä hiili toimii pääasiallisena lujittavana tekijänä. Hiilen osuuden kasvaessa lisääntyy samalla teräksen karkenevuus, joka voi johtaa kovan ja hauraan martensiitin syntymiseen hitsiin tai perusaineeseen. Martensiitin syntyyn liittyy myös lisääntynyt taipumus vetyhalkeiluun. Haitallisen hitsin ja/tai perusaineen karkenemisen estäminen on siten onnistuneen hitsaamisen edellytys.

Hitsauslisäaineet seostamattomien ja niukkaseoksisten terästen hitsaukseen:

  • Magmaweld (Oerlikon Kaynak) hitsauspuikot mm. ESB 42 ja ESB 50
  • Chosun ydintäytelangat (metalli- ja rutiilitäytelangat)
  • Magmaweld (Oerlikon Kaynak) MIG/MAG-hitsauslangat (kelat ja tynnyrit, 0,8-1,2mm)
  • Dratec MIG/MAG-ja TIG-langat

Magmaweld hitsauslanka

MG2 / SG2

Oerlikon Kaynak