Kulumisenkestävät - kromiraudat

Corodur kulumisenkestävät täytelangat ovat suunniteltu kohteisiin, joissa on hankaava (abrasiivinen) kuluminen on ongelma. Muista seosainesta riippuen, parannetaan myös iskun-, lämmön- ja korroosionkestoa.

Käyttökohteita mm.:

  • Ruuvikuljettimet, betoni- ja sementtipumput, kuljettimet, valssirullat
  • Kulutuslevyjen pinnoitus
  • Iskuvasarat, murskat
  • Sekoittimien osat, kauhojen hampaat, kauhojen kovahitsaus
  • Mineraalien murskaus, metalli-metalli kulutus, hiilen murskaus
  • Sementtiteollisuus, kaivosteollisuus, tiili- ja harkkoteollisuus, kierrätys, maatalouskoneet

Corodur kulumisenkestävissä täytelangoista on kaikissa kromikarbidien (Cr 16 - 38%) lisäksi esim. molybdeenia, niobia, volframia, vanadiinia tai booria, jotta saavutetaan asiakkaan tarpeisiin vaadittu koostumus. Teetämme myös asiakkaan erikoistarpeiden mukaisia täytelankoja.

Kts. myös Volframikarbidit.

Abrasiivinen kuluminen (hankauskuluminen)
Kovien partikkelien hankaamista metallipintaan kutsutaan abrasiiviseksi kulumiseksi. Kulumisen määrä on riippuvainen abrasiivin ja kuluvan metallin ominaisuuksista. On huomattava, että teräksen kovuus saadaan karkaisemalla korkeintaan 68 HRc:hen (n.940 HV).

Kovahitsauksessa abrasiivisen kulumiskestävyyden saavat aikaan hitsauksessa perusaineen pinnalle tuodut karbidit. Näin ollen makrokovuuksia (=perusmassan kovuus) mittaamalla ei saada käsitystä pinnoitteen kulumiskestävyydestä, jonka ratkaisee perusmassassa olevien karbidien tyyppi ja määrä (karbidikovuus = mikrokovuus). On huomattava, että esim. HRc-kovuus ilmaisee vain perusmassan kovuuden.