Kolmikerrosnauhat erityisesti kovametallipalojen juottamiseen.

Hopeajuotteet - kolmimetallit

Hopeakovajuotteet - nauhat

Kolmikerrosnauhoissa keskellä oleva kuparikerros pienentää jännityksiä joita aiheutuu eri osien erilaisesta lämpölaajenemisesta.

Hopea-kupari-hopeakerroksien paksuussuhteita on saatvilla esimerkiksi 1:2:1, 1:6:1 sekä 1:1:1. Näistä 1:2:1 on yleisin.

Useimmiten kolmikerrosnauhoja kuparikerroksella käytetään suurempien karbidipalojen juottamiseen teräkseen.

Kolmimetalli