Påsvetsning - Corodur

Hitsin kova - tillägsmaterial mot slitage

Slitage förorsakar en stor kostnads andel inom industrins brukskostnader.Ytornas slitage fodrar oavbrutlig service för att befrämja anlägningens säkra bruk. Nya maskiners och anordningars livstid kan befrämjas betydlig genom att använda slitage hindrande påläg. De i bruk varande maskiners livstid kan ökas genom att reparera eller byta slitna ytor mot slitstarkare reparerade ytor.Tekniken, vars namn är påsvetsning kan användas i båda fall framgångsrikt påsvetsa slitna ytår med slitage beständitg material genom att använda svetsteknik.Då stora ytor skall skyddas är det kostnadseffektivare att använda färdigt påsvetsade skivor som kan käras elle/böjas efte behov.

Vi är importör för Orginal Corodur Fülldraht GmbH material. Corodur har producerat rörtrådar för påsvetsning över 30 år, och är en anmärkningsvärd pråducent inom brancen runt om i världen. Corodur påsvetsnings produkter täcker olika slitage problem (slipande, slag, korrosion, värme).

På denna sidan visas några, produkter för påsvetsning, samt hjälp tabellen för val av svetsprodukten, mera information får du från svetsarens handbook eller genom att fråga våra specialister.

Corodur kovahitsauslankojen analyysiyhteenveto:

Kovahitsauspuikkojen valintataulukko

Med påsvetsning ökas slitna delars livstid genom att beläga ytorna med slitstarka material.

Med Corodur påsvetsmaterial har våra kunder i process industrien upnott kåstnads sparande aplikationer inom olika sektorer.

Kontakta oss så loser vi tilsammans dit problem.