Svets tillsatsmaterial

Svets bra över 40 år

Tillsatsmaterial

Vi är specialiserade på hård- och reparations svetsning, men vårt lager innehåller svart och edelstål, aluminium samt olika super legeringar. Vi är importer för ORGINAL Corodur Fülldraht GmbH produkt linjen. Corodur Fulldraht GmbH har producerat rör trådar för cladding i över 30 år och är en anmärkningsvärd producent I världen.

Vårt lager innehåller ca. 800 olika kvaliteter för bågsvetsning vi kann även leverera mindre leveranser enligt behov. I vårt utval finss rörtråd, Mig/ Mag och Tig-tråd samt svetselektoder och lod.

Svetsning

är den vanligaste metoden att sammanfoga metall-legeringar. På grund av det stora utvalet av metal legeringar kann valet av svetstillsatsmaterial blir ett pråblem. Detta är sant specielt inom reparations – svetsning, då grundmaterialet oftast är okänt eller o svetsbart. Tillägs problem orsakas genom svåra svets förhållanden och smut I målet som skall svetsas.

Svetsarens handbook innehåller utom svetsmaterial produkte metalurgi och val tabeller mellan olika metoder för att välja det rätta tillsatsmaterialet föt svetsnig lödning eller reparatio-, påsvetsning. Då
pråblemen icke är entydiga för att no det bästa slutresultatet kontakta myynti@impomet.com eller din närmaste återförsäljare.

Svetsarens handbook kan du även använda som studiematerial eller påsvetsnings/reparatursvets vägledare.

Tig_tuubi