Slitstarka produkter och beläggningar

Slitplattor, slitstycken, slitdelar, slitskydd, hårdbeläggningar, slitstål – Extreme Wear Protection – Wear liners – Hårdsvetsade slitplattor

Industriella processer utsätter komponenter för kraftigt slitage (abrasion, erosion, korrosion, adhesion). Förutom komponenternas förstörelse orsakar extra underhållsstopp och produktionsbortfall betydande kostnader i driftskostnader.

Vi erbjuder expertis, produkter och installation mot slitageproblem vid krossning, malning, blandning, siktning, tvättning, torkning, transport och matning samt lagring av material.

Våra kunder är många utrustningstillverkare, produktionsanläggningar, gruvor, stenbrott och industrins underhållsföretag i Finland och på internationella marknader. Våra kunder har uppnått betydande kostnadsbesparingar och förlängd livslängd med rätt materialval.

Våra erbjudna produkter för slitageskydd är till exempel slit- och pansarplattor med svetsad/metallarcs eller sintrad beläggning, härdade och keramiska belagda och hårdsvetsade transportledningar, tekniska keramer som aluminiumoxid, smält basalt och kiselkarbid, gjutbar och spraybar slitbeständig cement, Corodur hårdsvetsbeläggningar samt polyuretanbeläggningar.

Våra representerade och importerade produkter:

  • Kalenborn – tekniska keramer (aluminiumoxid, smält basalt, kiselkarbid), slitageböjar, keramiska slitplattor
  • Vautid – svetsade pansarplattor/slitplattor
  • Corodur – hårdsvetsbeläggningar och svetsmaterial
  • Pucest – Polyuretan slitplattor/reservdelar för blandare och tvättutrustning
  • Shotec – sintrade slitplattor/hårdmetallplattor (volframkarbid, kromkarbid)

har verkat och utvecklat slitageskyddsmetoder och material i över 100 år. Våra största kunder finns inom krossnings- och återvinnings-, energi-, stål-, cement-, gruv- och underhållsindustrin samt processindustrin.