Slitplåtar

Slit- och pansarplattor Pansarstålplattor med hårdbeläggning - VAUTID och KALMETALL

Pansarplattor (hårdsvetsad slitstålplatta, bi-metallplatta) och slitdelar tillverkade av dem används för att skydda maskiner, utrustning och platser där slitage orsakar kontinuerliga produktionsstopp och underhållsåtgärder. Genom att använda pansarplattor uppnås väsentligt lägre reparationskostnader och högre drifttid, vilket innebär att de förlänger maskiners och utrustnings livslängd avsevärt när de används istället för vanliga slitplattor. Pansarplattor används både i sin helhet och för att tillverka formdelar genom plasmaskärning, vattenskärning och böjning.

De totala tjocklekarna för hårdsvetsade pansarstålplattor är 8–35 mm, varav basplattan är 5–30 mm och hårdsvetsad beläggning är 3–10 mm. De vanligaste tjocklekarna är 6+4, 8+5 eller 10+5 mm. Plattornas storlek (hårdsvetsat område) är 1150 x 2400 mm eller 1400 x 2900 mm eller enligt kundens beställning. Vi lagerför de vanligaste tjocklekarna och storlekarna på flera platser i Finland.

Beläggningens tjocklek för sintrade slitplattor är 2–8 mm. De vanligaste plattstorlekarna är 800 x 1200 mm, 800 x 2400 mm eller 1600 x 1200 mm. Extremt slitstark hård och sprickfri yta med krom/volframkarbidbeläggning.

Vid val av rätt beläggning, basmaterial och totalplattans tjocklek bör man beakta användningsplats, slitande material, slitageorsak (abrasion, stötar, korrosion osv.), temperatur, vikt, diameter (vid tillverkning av rör) samt totalkostnad. Kontakta oss på myynti@impomet.com för att välja rätt slitplatta för ditt användningsområde.

NYTT!

Slät yta på Vautid 800 pansarplatta. Inga svetsfogar eller svetsspatter. Bland annat för kedjeförare.

Shotec sintrade hårdmetallpansarplattor

Sintrade hårdmetallpansarplattor tillverkas genom sintring i vakuumugn vid låg temperatur, vilket ger en mycket jämn yta (inga svetsfogar, inga sprickor), hård och korrosionsbeständig beläggning som knappt legerar sig med basmaterialet på samma sätt som vid svetsning.

Beläggningen består av en korrosionsbeständig NiCr-matris med krom- och/eller volframkarbider. Basmaterialet är t.ex. S235, S355 eller 1.4301. Makrohardhet upp till 62 HRC, mikrohardhet 2000 HV. Sintrade pansarplattor används även för att tillverka formdelar, såsom fläktblad för industribruk, cykloner, blandartråg, siktar etc. För mycket tung abrasion/korrosion eller när slitplattans tjocklek eller vikt är en begränsning.